July 26, 2008

Asma bt Abu Bakar
Asma binti Abu Bakar, turut dikenali sebagai wanita besi yang
berumur panjang. Nama wanita ini pendek sahaja, tetapi, perjalanan
hidupnya tidak pendek seperti namanya. Allah memberinya umur panjang dan kecerdasan berfikir, hingga dia
dapat mewarnai perjalanan hidup generasi tabiin (pengikut Rasulullah)
dengan perjalanan kehidupan pada zaman Rasulullah.
Asma’, termasuk kelompok wanita yang pertama masuk Islam. Permulaan
Asma’ tidak boleh dipisahkan dengan peristiwa hijrah Rasulullah dan
ayahnya Abu Bakar.


Dialah yang mengirimkan bekalan makanan dan minuman kepada mereka.
Lantaran peristiwa inilah, Asma’ digelar sebagai “dzatun nithaqain”
yang membawa maksud wanita yang mempunyai dua ikat pinggang.


Gelaran ini diberikan ketika Asma’ hendak mengikat karung makanan
dan tempat minuman yang akan dikirim kepada Rasulullah dan Abu Bakar.
Pada waktu itu, Asma’ tidak memiliki tali untuk mengikatnya, maka dia
memotong ikat pinggangnya menjadi dua,satu untuk mengikat karung
makanan dan satu lagi untuk mengikat tempat air minum. Ketika Rasulullah mengetahui hal ini, baginda berdoa semoga Allah
akan menggantikan ikat piinggang Asma’ dengan dua ikat pinggang yang
lebih baik dan indah di syurga.


Asma’ berkahwin dengan Zubir bin Awwam, seorang pemuda dari golongan
biasa yang tidak memiliki harta, kecuali seekor kuda. Namun demikian,
Asma’ tidak kecewa. Dia tetap setia melayan suaminya. Sekiranya
suaminya sibuk menyebarkan tugas daripada Rasulullah, Asma’ tidak segan
merawat dan menumbuk biji kurma untuk makanan kuda suaminya. Hasil
perkahwinannya, Allah menganugerahi mereka seorang anak yang cerdas
yang diberi nama Abdullah bin Zubir.


Asma’ memiliki beberapa sifat istimewa. Selain cantik, dia mempunyai
sifat yang hampir sama dengan dengan saudaranya Aisyah, cerdas, pantas
dan lincah. Sifatnya yang pemurah menjadi teladan kepada ramai orang.
Waktu terus berlalu, anaknya Abdullah bin Zubir diangkat menjadi
Khalifah menggantikan Yazid bin Mu’awwiyah yang wafat. Bani Umaiyah
tidak rela dengan kepemimpinan Abdullah bin Zubir. Mereka menyiapkan
tentera yang besar dalam pimpinan Panglima Hajjaj bin Yusuf Ats-Tsaqafi
untuk menggulingkan Khalifah Abdullah bin Zubir.
Perang di antara dua kekuatan itu tidak dapat dihindari.Lalu,
Abdullah bin Zubir turun ke medan perang untuk memimpin pasukannya.


Tetapi, tenteranya belot dan pergi kepada pihak Bani Umaiyah.Akhirnya, dengan jumlah tentera yang sedikit, pasukan Abdullah binZubir undur ke Baitul Laham, bersembunyi di bawah Kaabah. Beberapa saatsebelum kekalahannya, Abdullah bin Zubir menemui ibunya. Ibunya bertanya,”Mengapa engkau datang ke sini, padahal batu besaryang dilontarkan pasukan Hajjaj kepada pasukanmu menggetarkan seluruhkota Makkah? “Aku datang hendak meminta nasihat daripada ibu,” jawab Abdullah dengan rasa hormat. “Mengenai apa?” tanya Asma’ lagi. “Tentera aku banyak yang belot.Mungkin kerana takut kepada Hajjaj atau mungkin juga merekamenginginkan sesuatu yang dijanjikan.Tentera yang ada sekarangnampaknya tidak akan sabar bertahan lebih lama bersama aku. “Sementara itu, utusan Bani Umaiyah menawarkan kepadaku apa sajayang aku minta berupa kemewahan dunia, asal aku bersedia meletakkansenjata dan bersumpah setia mengangkat Abdul Malik bin Marwan sebagaiKhalifah. Bagaimana pendapat ibu?”tanya Abdullah. Asma’ menjawab dengansuara tinggi,”Terserah engkau, wahai Abdullah! Bukankah engkau sendiriyang lebih tahu tentang dirimu. ”Apabila engkau yakin dalam kebenaran, maka teguhkan hatimu sepertitentera engkau yang gugur.Tetapi apabila engkau menginginkan kemewahan
dunia, tentu engkau seorang lelaki yang pengecut. Bererti engkau
mencelakakan diri sendiri, menjual murah sebuah kepahlawanan.”


Abdullah bin Zubir, menundukkan kepala di depan ibunya yang kecewa.
Ibunya, walaupun tua dan buta, namun Abdullah seorang khalifah dan
panglima yang gagah berani tidak sanggup melihat wajah ibunya kerana
rasa hormat dan kasih kepadanya.
“Tetapi aku akan terbunuh hari ini, ibu,”kata Abdullah lembut. “Itu lebih baik bagimu, daripada engkau menyerahkan diri kepadaHajjaj.Akhirnya kepala kamu akan dipijak-pijak oleh Bani Umaiyah
dengan memberikan janji mereka yang sukar untuk dipercayai,”kata ibunya
tegas. “Aku tidak takut mati, ibu! Tetapi aku khuatir mereka akan
mencincang dan merobek-robek jenazah aku dengan kejam,” ujar Abdullah
lagi. “Tidak ada apa yang perlu ditakuti dengan perbuatan orang hidup
terhadap orang mati. Bukankah kambing yang disembelih tidak merasa
sakit lagi ketika disiat?” jawab Asma’. “Yang ibu khuatir kalau engkau mati di jalan yang sesat,” sambung
Asma’ lagi. “Percayalah ibu, aku tidak memiliki fikiran sesat untuk
melakukan perbuatan keji. Aku tidak akan melanggar hukum Allah. Aku
bukan pengecut dan aku lebih mengutamakan keredhaan Allah dan keredhaan
ibu,” ucap Abdullah bersemangat.


Nasihat Asma’ memberi semangat kepada Abdullah untuk mempertahankan
dan membela kebenaran. Sebelum matahari terbenam, Abdullah mati syahid
menemui Allah.

ISLAM LIBERAL


Dari dahulu sehingga kini terdapat sebahagian umat Islam yang cenderung untuk mereka cipta bidaah-bidaah ke dalam agama Islam. Secara umumnya umat Islam kini dan bidaah yang mereka cipta boleh dibahagikan kepada dua sebagaimana yang dijelaskan oleh Syaikh al-Islam Ibn Taimiyah rahimahullah (728H):

“Bidaah itu ada dua jenis, yang pertama berkaitan dengan perkataan dan iktiqad, (yang kedua) berkaitan dengan perbuatan dan ibadah. Bidaah jenis yang kedua mencakupi jenis yang pertama sebagaimana bidaah jenis pertama akan mendorong kepada terjadinya jemis yang kedua.

Orang-orang yang berilmu, pemikir dan orang-orang seumpama yang mengikuti mereka, dikhuatiri jika mereka tidak berpegang teguh kepada al-Quran dan al-Sunnah akan terjerumus kedalam bidaah jenis yang pertama. Sedangkan orang yang rajin, beribadah, pemikir, berkemahuan keras dan orang-orang seumpama yang mengikuti mereka, dikhuatiri jika mereka tidak berpegang teguh kepada al-Quran dan al-Sunnah akan terjerumus ke dalam bidaah jenis kedua”. – Majmu’ al- Fatawa, Dar al-Wafa’, Kahirah 2002, jilid 22, m.s 306-307) .

Antara bidaah yang lazim direka cipta oleh kelompok pertama adalah membuat ajaran-ajaran baru bagi “membetulkan” Islam, mengunggulkan dalil akal di atas dalil wahyu, mentakwil nas kepada maksud yang tercenderung oleh kehendak nafsu dan menjadikan Islam pengikut kepada suasana, jauh sekali daripada menjadikan Islam pemimpin kepada suasana. Berdasarkan manhaj di atas, kelompok pertama ini mencipta pelbagai doktrin baru tentang Islam yang jauh berbeza daripada apa yang disepakati oleh Ahl al-Sunnah wa al-Jamaah.

Kelompok pertama ini sudah wujud sejak kurun-kurun awal Islam dan bergiat aktif sehinggalah ke hari ini. Nama gelaran mereka mungkin berbeza-beza tetapi manhajnya sama seperti mana yang disebut di atas.

Antara nama yang masyhur digunakan oleh kelompok pertama ini pada masa kini adalah Islam Modern, Islam Pembaharuan, Islam Bebas dan sebagainya, manakala nama yang masyhur di Nusantara adalah Islam Liberal. Walaupun dalam sebahagian negara, mereka tidak mengidentitikan diri sebagai aliran Islam Liberal, tetapi dari jaluran pemikiran (manhaj) yang diutarakan, identiti kontra mereka terhadap tafsiran ‘ulama silam tetap terserlah begitu juga dengan jalan sumber pengambilan hukum mereka.

KENAPA LAHIR ALIRAN ISLAM LIBERAL?

Sejak lebih kurang satu abad yang lepas terdapat dua fenomena yang banyak mempengaruhi psikologi umat Islam. Pertama adalah fenomena “penjajahan” oleh negara-negara barat ke atas hampir seluruh negara umat Islam. Kedua adalah fenomena “ketinggalan” daru sudut sains dan teknologi di belakang kebanyakan negara-negara barat. Apabila berhadapan dengan dua fenomena di atas, sikap umat Islam boleh dibahagikan kepada empat:

Pertama, adalah mereka yang merasa putus asa secara keseluruhan dan duduk diam menerimanya sebagai satu ketentuan yang sememangnya merendah dan memundurkan mereka.

Kedua, adalah mereka berpendapat agama adalah faktor penghalang bagi mencapai kekuatan dan kemajuan. Justeru untuk menjadi umat yang berkuasa dan maju, Islam perlu dipisahkan daripada kehidupan harian. Formula pemisahan ini yang digelar sekularisme terbukti berkesan mengingatkan bahawa semua negara barat yang berkuasa lagi maju mempraktikkannya.

Ketiga, adalah mereka yang juga berpendapat bahawa agama adalah faktor penghalang bagi mencapai kekuatan dan kemajuan. Namun untuk menyelesaikan faktor penghalang ini, mereka berpendapat caranya ialah membuka dan membebaskan agama daripada ajaran dan tafsirannya yang sekian lama telah menjadi pegangan umat. Kelemahan dan kemunduran umat Islam dianggap berpunca daripada belenggu kejumudan umat dalam mentafsir dan mempraktikkan agama Islam. Kumpulan ketiga inilah yang digelar sebagai aliran Islam Liberal.

Kelompok Islam Liberal adalah aliran yang muncul kerana kesan psikologi kekerdilan diri (inferiority complex) yang dihadapi oleh sebahagian umat Islam hasil penjajahan dan kemunduran yang dihadapi oleh mereka.

Kelompok keempat, atau terakhir adalah mereka yang mengakui akan hakikat kelemahan dan kemunduran yang dialami umat. Namun hakikat ini tidak mereka mempersalahkan kepada agama atau selainnya kecuali terhadap diri mereka sendiri dan umat Islam seluruhnya yang telah leka daripada berpegang dan mempraktikkan ajaran Islam yang sebenar. Oleh itu untuk kembali kuat dan maju umat Islam perlu mempelajari, memahami dan mempraktikkan semula secara sepenuhnya ajaran Islam yang asli lagi tulen.

Formula “Islam Sekular” atau “Islam Liberal” tidak menjadi pilihan kelompok keempat ini kerana ia bukan cara untuk mencapai kekuatan dan kejayaan yang sebenar. Kekuatan dan kejayaan yang sebenar hendaklah diukur dengan neraca wahyu Ilahi yakni Islam yang berteraskan alQuran dan alSunnah.

Nau'zubillahiminzalik

Alhamdulillah-opick


BERSUJUD KEPADA ALLAH,
BERSYUKUR SEPANJANG WAKTU,
SETIAP NAFAS MU,
SELURUH HIDUP MU,
SEMOGA DI BERKAHI ALLAH,
BERSABAR TAAT KEPADA ALLAH,
MENJAGA KEIKHLASANNYA,
SEMOGA MINUM MU,
SEMOGA MAKAN MU,
DIIRING OLEH RAHMAT-NYA,
SETIAP NAFAS MU,
SELURUH HIDUP MU,
SEMOGA DI BERKAHI ALLAH,
ALHAMDULILLAH WA SYUKURILLAH
BERSYUKUR PADAMU YA ALLAH,
KAU JADIKAN KAMI SAUDARA,
INDAHNYA ENGKAU BERSAMAAN

BERSUJUD KEPADA ALLAH,
BERSYUKUR SEPANJANG WAKTU,
SETIAP NAFAS MU,
SELURUH HIDUP MU,
SEMOGA DI BERKAHI ALLAH,
SEMOGA MINUM MU,
SEMOGA MAKAN MU,
DIIRING OLEH RAHMAT-NYA,
ALHAMDULILLAH WA SYUKURILLAH,
BERSYUKUR PADA MU YA ALLAH,
KAU JADIKAN KAMI SAUDARA,
INDAHNYA ENGKAU BERSAMAAN

ALHAMDULILLAH WA SYUKURILLAH
BERSYUKUR PADA MU YA AALAH
KAU JADIKAN KAMI SAUDARA
HILANGLAH SEMUA PERBEDAAN

ALHAMDULILLAH WA SYUKURILLAH
BERSYUKUR PADA MU YA ALLAH

BERSUJUD KEPADA ALLAH
BERSYUKUR SEPANJANG WAKTU.

erti hidup seorang muslim


muslim dari sudut akidah?....
muslim dari sudut akhlak?....
muslim dari sudut ibadah?....

adakah kita benar- benar yakin bahawa kita ini benar-benar
menjadi umat Muhammad S.A.W yang baginda mahukan?

muslim dari sudut akidah adalah percaya dan benar yakin Allah adalah pentadbir seluruh alam, bertawakkal hanya pada Allah,beristighfar memohon keampunan Allah,
yakin dan mentaati hukum Allah,bersyukur dengan segala nikmatnya,yakin pada pendapat ulama yang berpandukan al-Quran dan as-Sunnah,meyakini Rasul diturunkan kepada manusia untuk memandu ke arah hidayah Allah.

muslim dari sudut akhlak adalah mencontohi akhlak Rasululluah,bersifat lemah lembut,sabar,merendah diri bantu menbantu dan segala sifat mahmudah.

muslim dari sudut ibadah adalah niat ibadah hanya untuk Allah, khusyuk dalam ibadah,berusaha untuk qiam.

muslimkah kita keseluruhannya??

firman Allah yang bermaksud masuklah islam itu keseluruhannya.

inilah erti hidup seorang muslim.
pengabdian kepada Allah & finding mardhatillah
tiada manusia yang sempurna tetapi berusahalah kearahnya.

July 15, 2008

Tariq Ziyad..Pahlawan Lidah ApiTanggal 19 Juli tahun 711 Masehi, pasukan Islam dan Nasrani bertemu,
keduanya berperang di dekat muara sungai Barbate. Pada pertempuran
ini, Tariq dan pasukannya berhasil melumpuhkan pasukan Gotik, hingga
Raja Roderick tenggelam di sungai itu. Kemenangan Tariq yang luar
biasa ini, menjatuhkan semangat orang-orang Spanyol dan semenjak itu
mereka tidak berani lagi menghadapi tentara Islam secara terbuka.

Tariq membagi pasukannya menjadi empat kelompok, dan menye-barkan
mereka ke Kordoba, Malaga, dan Granada. Sedangkan dia sendiri bersama
pasukan utamanya menuju ke Toledo, ibukota Spanyol. Semua kota-kota
itu menyerah tanpa perlawanan berarti. Kece-patan gerak dan kehebatan
pasukan Tariq berhasil melumpuhkan orang-orang Gotik.

Rakyat Spanyol yang sekian lama tertekan akibat penjajahan
bangsa Gotik, mengelu-elukan orang-orang Islam. Selain itu,
perilaku Tariq dan orang-orang Islam begitu mulia sehingga
mereka disayangi oleh bangsa-bangsa yang ditaklukkannya.

Salah satu pertempuran paling seru terjadi di Ecija, yang membawa
kemenangan bagi pasukan Tariq. Dalam pertempuran ini, Musa bin
Nusair, atasannya, sang raja muda Islam di Afrika ikut bergabung
dengannya.

Selanjutnya, kedua jenderal itu bergerak maju terus berdampingan
dan dalam kurun waktu kurang dari 2 tahun seluruh dataran Spanyol
jatuh ke tangan Islam. Portugis ditakluk-kan pula beberapa tahun
kemudian.

"Ini merupakan perjuangan utama yang terakhir dan paling
sensasional bagi bangsa Arab itu," tulis Phillip K.Hitti, "dan membawa
masuknya wilayah Eropa yang paling luas yang belum pernah mereka
peroleh sebelumnya ke dalam kekuasaan Islam. Kecepatan pelaksanaan dan
kesempurnaan keberha-silan operasi ke Spanyol ini telah mendapat
tempat yang unik di dalam sejarah peperangan abad pertengahan."

Penaklukkan Spanyol oleh orang-orang Islam mendorong timbuln-ya
revolusi sosial di mana kebebasan beragama benar-benar diakui.
Ketidaktoleranan dan penganiayaan yang biasa dilakukan orang-orang
Kristen, digantikan oleh toleransi yang tinggi dan kebaikan hati yang
luar biasa.

Keadilan ditegakkan tanpa pandang bulu, sehingga jika
tentara Islam yang melakukan kekerasan akan dikenakan hukuman
berat. Tidak ada harta benda atau tanah milik rakyat yang disita.
Orang-orang Islam memperkenalkan sistem perpajakan yang sangat jitu
yang dengan cepat membawa kemakmuran di semenanjung itu dan
menjadikan negeri teladan di Barat. Orang-orang Kristen dibiarkan
memiliki hakim sendiri untuk memutuskan perkara-perkara mereka. Semua
komunitas mendapat kesempatan yang sama dalam pelayanan umum.

Pemerintahan Islam yang baik dan bijaksana ini membawa efek luar
biasa. Orang-orang Kristen termasuk pendeta-pendetanya yang pada
mulanya meninggalkan rumah mereka dalam keadaan ketakutan, kembali
pulang dan menjalani hidup yang bahagia dan makmur. Seorang penulis
Kristen terkenal menulis: "Muslim-muslim Arab itu mengorganisir
kerajaan Kordoba yang baik adalah sebuah keajaiban Abad Pertengahan,
mereka mengenalkan obor pengetahuan dan perada-ban, kecemerlangan dan
keistimewaan kepada dunia Barat. Dan saat itu Eropa sedang dalam
kondisi percekcokan dan kebodohan yang biadab."

Tariq bermaksud menaklukkan seluruh Eropa, tapi Allah
menentukan lain. Saat merencanakan penyerbuan ke Eropa, datang
panggilan dari Khalifah untuk pergi ke Damaskus. Dengan disiplin dan
kepatuhan tinggi, Tariq memenuhi panggilan Khalifah dan berusaha
tiba seawal mungkin di Damaskus. Tak lama kemudian, Tariq wafat
di sana. Budak Barbar, penakluk Spanyol, wilayah Islam terbesar di
Eropa yang selama delapan abad di bawah kekuasaan Islam telah memenuhiAlign Centerpanggilan Rabbnya. Semoga Allah merahmatinya.