July 26, 2008

erti hidup seorang muslim


muslim dari sudut akidah?....
muslim dari sudut akhlak?....
muslim dari sudut ibadah?....

adakah kita benar- benar yakin bahawa kita ini benar-benar
menjadi umat Muhammad S.A.W yang baginda mahukan?

muslim dari sudut akidah adalah percaya dan benar yakin Allah adalah pentadbir seluruh alam, bertawakkal hanya pada Allah,beristighfar memohon keampunan Allah,
yakin dan mentaati hukum Allah,bersyukur dengan segala nikmatnya,yakin pada pendapat ulama yang berpandukan al-Quran dan as-Sunnah,meyakini Rasul diturunkan kepada manusia untuk memandu ke arah hidayah Allah.

muslim dari sudut akhlak adalah mencontohi akhlak Rasululluah,bersifat lemah lembut,sabar,merendah diri bantu menbantu dan segala sifat mahmudah.

muslim dari sudut ibadah adalah niat ibadah hanya untuk Allah, khusyuk dalam ibadah,berusaha untuk qiam.

muslimkah kita keseluruhannya??

firman Allah yang bermaksud masuklah islam itu keseluruhannya.

inilah erti hidup seorang muslim.
pengabdian kepada Allah & finding mardhatillah
tiada manusia yang sempurna tetapi berusahalah kearahnya.

No comments: